Sağlık

İleri Yaş Yetişkinlerde İşitme Kaybının Erken Tanınmasının Önemi

İşitme kaybı, ileri yaş yetişkinleri etkileyen en yaygın hastalıklardan biridir.

65-74 yaş aralığındaki kişilerin yaklaşık üçte birinde ve 75 yaşın üstündeki kişilerin yaklaşık yarısında bir tür işitme bozukluğu veya kaybı vardır. İşitme kaybı yaygın olmasına rağmen, bu popülasyonda sıklıkla tespit edilmez ve tedavi edilmez.

Depresyon ve işitme kaybı sıklıkla bir arada bulunur. İşitme kaybı olan ileri yaş yetişkinlerde anksiyete (kaygı), kişilerarası ilişkilerde bozukluk ve daha yüksek demans (bunama) oranları görülmektedir.