Öz Geçmiş

Uzm. Dr. Ayşegül ÇUBUK

Nöroloji Uzmanı / Neurologist

Uzm. Dr. Ayşegül ÇUBUK
Nöroloji Uzmanı / Neurologist

Eğitim:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Lisans, 1993 – 1999

FSM Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji, Tıpta Uzmanlık, 2000 – 2004

Kariyer:

Süreyyapaşa EAH, Uzm. Dr. 2018-2020

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Uzm. Dr., 2011-2018

İstanbul Üniv. DETAE elektronörofizyoloji yüksek lisans eğitimi, Uzm. Dr. 2011-2014

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., 2010-2011

Medicana Çamlıca Hastanesi, Uzm. Dr., 2005-2010

Fatih Sultan Mehmet EAH, Dr. Ar. Gör., 2000-2005

 

Yayınlar:

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Çubuk A, Çubuk R, Koçer E, Koçer A, Gözke E. Lökoarioza Bağlı Dengesizlik, Üriner ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski. Turkish Journal of Neurology. 2008;14:323-327. (2008 yılı Türk nöroloji derneği yayın teşvik ödülü)
 2. Cubuk R, Tasali N, Sahin S, Cinar N, Cubuk A. A case of Fahr’s disease presenting with anxiety disorder: Magnetic resonance spectroscopy findings. The internet journal of Neurology. 2010;12: 2.
 3. Tasalı N, Çubuk R, Şahin K, Çubuk A, Özarar M, Saydam B, Koçer A. Serebral palsi’li olgularda kranyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Düzce Tıp Fakültesi dergisi 2009;11(3):16-20
 4. Koçer A, Ince N, Gözke E, Derelioglu A, Cagırıcı S.  Epilepsi hastalarında interiktal eeg ve nöbet prognozu arasındaki ilişkinin araştırılması. Fırat Medical Journal 2006;11:58-61
 5. Gözke E, Derelioğlu A, Koçer A, Çubuk, R. Dyke-Davidoff-Masson sendromu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2002;24:152-154.
 6. Koçer A, Çubuk R, Dörtcan N, Derelioğlu A. Asemptomatik total korpus kallozum agenezisi. Haseki Tıp Bülteni 2001;39:315-318.
 7. Çubuk R, Koçer A, Tasalı N, Çubuk A, Eryılmaz M, Özdem Ş, Börü ÜT. The evaluation of focal lesions with diffusion MRI in multiple sclerosis attack. Konuralp Tıp Dergisi 2010;2(3):1-5

 

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Biber S, Çubuk A, Seyitoğlu Ö, Gözke E, Koçer A, Çetinkaya M. Primer progresif afazi. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(113), 118, Antalya, 2002
 2. Koçer A, İnce N, Koçer E, Çubuk A, Çetinkaya M. İnteriktal Elektroensefalografi takibi ve klinik prognoz arasındaki ilişkinin araştırılması. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, PB(240), 169, Antalya, 2002.
 3. Koçer A, Gözke E, Çubuk A, Çetinkaya M. Atrial fibrilasyon yaygın arter trombozuna neden olabilir. Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi,Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 8, 51, Ankara, 2002.
 4. Gözke E, Derelioğlu A, Deniz E, Koçer A.  Dyke-Davidoff-Masson sendromu. 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P(226), Antalya, 2001.
 5. Çubuk R, Koçer A, Tasalı N, Çubuk A, Eryılmaz M, Özdem Ş, Börü ÜT. The evaluation of focal lesions with diffusion MRI in multiple sclerosis attack.13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, September 12-15, 2009, Florence, Italy.

“Bilgilendirme amaçlı bir sitedir. Doktor muayenesinin ve kontrolünün yerini tutamaz!”